fbpx

Uputstvo za komentarisanje

Home » Uputstvo za komentarisanje

Dragi čitaoci/teljke,

Primetili ste zelene “kvadratiće” sa desne strane/ispod teksta na određenim tekstovima?

Pomoću njih možete ostaviti komentare na paragrafe i/ili rečenice dokumenata kao što su Zakon o mladima i Nacionalna strategija za mlade.

Komentare može unositi bilo ko. Pojedinac/ka, članovi/ce i volonteri/ke organizacija mladih i za mlade, predstavnici/ce organizacija civilnog društva, institucija i lokalnih samouprava.

Preporučujemo da Vaši komentari budu koncizni, precizni i konstruktivni, kako bi ceo process komentarisanja bio produktivan.

Podaci koji su Vam potrebni da biste ostavili komentar su Vaše ime i prezime, kao i e-mail adresa.

 

Preporučujemo predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija da prilikom unosa svog komentara, u polju “ime” kao prefiks unesu skraćenicu organizacije civilnog društva, institucije koju predstavljaju. Takođe, preporučujemo da omladinski radnici/ce ostave uz ime organizacije civilnog društva ili institucije da ostave i prefiks OR, a predstavnike jedinica lokalne samouprave prefiks JLS.

Možete se i nadovezivati na postojeće komentare u odgovorima, što će sigurno čitaocima/teljkama pomoći ili ih podstaći da se uključe u diskusiju.

Hvala na interesovanju da doprinesete unapređenju strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti omladinske politike.