Šta nas čeka u 6. ciklusu strukturiranog dijaloga?

Promeni veličinu fonta

Verovatno ste čuli za aktivno učešće mladih. Verujemo da znate ponešto i o participaciji mladih. A da li ste čuli za strukturirani dijalog? Ova sintagma zvuči tako kompleksno i formalno, ali zapravo je jako jednostavna (ali i dalje pomalo formalna). Strukturirani dijalog podrazumeva uvođenje određene STRUKTURE u neprekidni DIJALOG između mladih i donosioca odluka. Zašto je važno uvesti ovu strukturu i malo zakomplikovati dosada često jednosmeran tok komunikacije? Potvrđeno je da su mladi u praksi često isključeni iz procesa donošenja odluka.  Ono što se još češće zaboravlja jeste da mladi imaju šta da kažu, predlože i urade za društvo u kojem žive, ali im se u praksi nažalost ne daje dovoljno prostora, vremena ni mehanizama da to i učine. Međutim, neizmerno je važno da stavovi i potrebe mladih budu uzeti u obzir prilikom donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Važno je da mladi budu prepoznati kao jednaki partneri za okruglim stolom gde se kuju planovi koji se tiču budućnosti najmlađih struktura našeg stanovništva.

Kako bi obezbedila prostor i vreme za mlade da progovore o onome što im je zaista važno, Evropska komisija je pre nekoliko godina uvela proces strukturiranog dijaloga, koji služi kao platforma putem koje predstavnici vlasti i omladine država-članica razmenjuju svoja isksutva u uključivanju mladih i tretiranju njihovih gorućih problema. Ovaj proces takođe pridaje veliku važnost realizaciji preporuka koje mladi osmisle u okviru platforme, a koje su odgovornost nacionalnih donosioca odluka.

Dosad je realizovano ukupno pet ciklusa strukturiranog dijaloga, a svaki od njih trajao je čak 18 meseci. Novi, šesti ciklus počinje u oktobru 2017. godine, u glavnom gradu Estonije, Talinu, gde će EU omladinska konferencija okupiti preko 60 predstavnika krovnih saveza mladih, omladinskih organizacija, kao i donosioca odluka na različitim nivoima, i sve to sa ciljem pokretanja novih diskusija o izazovima mladih u Evropi.

KOMS je pre dve godine dobio poziv da se uključi u ovaj proces na evropskom nivou, iako Srbija nije država-članica EU. Prepoznata je korist koju akteri omladinske politike u Srbiji mogu imati od KOMS-ovog bliskog praćenja ovog procesa i učenja od drugih krovnih saveza mladih. Stoga ćemo biti prisutni i u Talinu za nekoliko nedelja, kako bismo komunicirali probleme i izazove naše omladine ali i uspešne mehanizme kojima se borimo protiv istih. Podelićemo primere dobre prakse, kako iz redova članica KOMS-a, tako i iz sopstvenih uspešno sprovedenih/započetih aktivnosti. Pomno ćemo pratiti proces i nakon konferencije u Talinu, kako bismo jednako doprineli i u narednim koracima ciklusa, te u narednoj godini imali gotove preporuke mladih.

Međutim, kako nijedan dugoročan proces koji donosi sistemske promene nije lak i jednostavan, tako je i proces strukturiranog dijaloga imao probleme sa kojima se susretao u proteklom periodu. Do sada najveći izazovi bili su snižena efikasnost nacionalnih grupa za sprovođenje strukturiranog dijaloga i manjak resursa za sprovođenje preporuka mladih u delo. Zato je Evropski forum mladih (European Youth Forum – YFJ) zarad unapređenja šestog ciklusa strukturiranog dijaloga, sastavio niz preporuka koje bi trebalo da pomognu u otklanjanju pomenutih problema. Njihove preporuke možete pročitati ovde 🙂

Ono po čemu će se šesti ciklus i konferencija u Talinu razlikovati od pređašnjih tiče se definisanja tema i oblasti o kojima će se diskutovati, koje se obično dešava unapred, prilikom kreiranja agende konferencije. Ova praksa se sada menja, jer će se sve teme koje će biti u fokusu narednih 18 meseci zapravo definisati u Talinu – onda kada se okupe mladi i donosioci odluka i mapiraju trenutno najvažnije izazove mladih u Evropi. Ovime se sprečava “nametanje” tema koje mladi možda više ne smatraju najvažnijim u Evropi, kao i “mejnstrimovanje” tema koje su od važnosti samo evropskim institucijama. Ovim potezom daje se sloboda mladima da govore iz sopstvene perspektive i da ubace svoj narativ na dnevni red Evropske komisije i država-članica.

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u dok budemo u Talinu, od 23. do 26. oktobra, kako biste se informisali o aktuelnim temama i ishodima konferencije. I naravno, budite spremni da doprinesete svojim komentarima i predlozima! 🙂

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *