9. Kultura i kreativnost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Култура и креативност младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
9.1.Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних садржаја Повећање процента културних садржаја у чијем стварању учествују млади

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
9.1.1.Подржани су програми који унапређују културне и креативне потенцијале младих

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.1. Препознати и унапредити програме који подстичу креативност код младих на локалном нивоу и омогућавају сарадњу са другим срединама

 

45 подржаних културних активности ван образовног система

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

ЈЛС

ОЦД

 

4.000.000 4.000.000

(МКИ)

 

 

12.000.000 12.000.000

(МКИ)

 

 

9.1.1.2. Обезбедити подршку за културне активности младих у оквиру неформалних иницијатива и удружења која спроводе омладинске активности

 

45 подржаних културних активности неформалних група 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

ЈЛС

ОЦД

Неформалне групе младих

7.500.000 3.000.000

(МКИ)

 

4.500.000

(МОС)

22.500.000 9.000.000

(МКИ)

 

13.500.000

(MOС)

9.1.1.3. Развити програме обуке младих за самозапошљавање путем удруживања у уметности и култури 300 младих жена и мушкараца прошло обуку 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

1.600.000 500.000

(МКИ)

 

1.100.000 (МОС)

4.800.000 1.500.000

(МКИ)

 

3.300.000

(МОС)

 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
9.1.2. Институције културе укључују младе у припрему и реализацију својих садржаја 9.1.2.1. Увести посебне термине за младе ствараоце у оквиру програма институција културе без надокнаде 75 ЈЛС има обезбеђене термине у оквиру програма институција 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

ЈЛС

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију Нису потребна средства за реализацију

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
9.1.3. Обезбеђена системска подршка реализацији културне партиципације младих

 

9.1.3.1. Обезбедити подршку институцијама културе за рад на укључивању младих у стварање садржаја и коришћење културних садржаја 75 подржаних институција културе где су млади били укључени у припрему и реализацију 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

ЈЛС

 

Институције културе Уметничке високошколске и средњошколске институције

ОЦД

3.630.000 *

МКИ

 

 

3.630.000 10.890.000 *

МКИ

 

 

10.890.000
9.1.3.2. Подржати препознавање и обезбедити системску подршку креативним индустријама младих и културном предузетништву 15 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

ЈЛС

МПРИВ

Културне индустрије младих

ОЦД

5.640.000 5.640.000 16.940.000 16.940.000
9.1.3.3. Омогућити коришћење јавних простора удружења која спроводе омладинске активности у области културе и уметности на локалном нивоу 75 простора су уступљени на коришћење младима ради  реализације културних и креативних садржаја 2018-2020 национални покрајински локални МОС

ЈЛС

МДУЛС

Културне индустрије младих

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију Нису потребна средства за реализацију

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
9.2.Повећано коришћење културних садржаја међу младима Повећан проценат младих који користи доступне културне садржаје

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
9.2.1.Унапређена прилагођеност и доступност културних садржаја младима 9.2.1.1. Обезбедити подршку програмима који укључују младе у процес развоја прилагођавања културних садржаја младима 150 подржаних активности који укључују младе у све фазе реализације 2018-2020 национални покрајински локални МКИ

МОС

 

 

Културне индустрије младих

ЈЛС

ОЦД

3.500.000 3.500.000

(МКИ)

 

 

10.500.000 10.500.000

(МКИ)

 

 

9.2.1.2. Подржати програме обуке запослених у институцијама културе о савременим начинима и средствима представљања културних садржаја на начин прилагођен младима 15 подржаних радионица и семинара

 

2018-2020 национални покрајински локални МКИ

МОС

Институције културе

Културне индустрије младих

ОЦД

2.420.000  

 

 

2.420.000 7.260.000

 

 

 

 

 

7.260.000

 

9.2.1.3. Унапредити сарадњу институција културе и образовања ради повећања броја младих који користе културне садржаје 15 подржаних партнерских активности институција културе и образовања

 

2018-2020 национални покрајински локални МКИ

МПНТР

 

 

МОС

Школе

Универзитети

Институције културе

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију Нису потребна средства за реализацију

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
9.2.2.Повећан удео садржаја о култури и креативним индустријама за младе у медијима 9.2.2.1. Обезбедити подршку за развој онлајн провајдера културне партиципације младих 15 подржанх онлајн провајдера културне партиципације младих 2018-2020 национални покрајински локални МКИ

МОС

 

Институције културе

ОЦД

9.075.000 1.500.000

(МКИ)

 

 

7.575.000 27.225.000 4.500.000

(МКИ)

 

 

22.725.000
9.2.2.2. Подржати промоцију културне партиципације међу младима у свим врстама медија, уз истицање креативних младих као позитивних узора 15 подржаних активности промоције културне партиципације младих у медијима 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ПССО

РЕМ

МКИ

Медији

Културне индустрије младих

ОЦД

 

4.000.000  

 

4.000.000 12.100.000

 

 

2.000.000

(ПССО)

 

 

10.100.000

 


 

4 thoughts to “9. Kultura i kreativnost mladih”

  1. Učesnici su i Saveti za mlade i Saveti za kulturu sa lokalnog i nacionalnog nivoa, ali i umetnički i programski saveti ustanova.Reference

  2. Indikator uspeha je konkretno postojanje i formiranje umetničkih i programskih saveta u ustanovama u kojima je 30% mladih, kao i postojanje Saveta za mlade i Saveta za kulturu u JLS, a ne termini.Reference

  3. Prostori su uglavnom devastirani i neophodno je renovirati ih, opremiti i uložiti sredstva. Od nacionalnog nivoa do lokalnog.Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *