9. Kultura i kreativnost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Kultura i kreativnost mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređeno korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
9.1.Obezbeđena je kontinuirana podrška razvoju kreativnosti mladih i učešće mladih u stvaranju i korišćenju kulturnih sadržaja Povećanje procenta kulturnih sadržaja u čijem stvaranju učestvuju mladi

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
9.1.1.Podržani su programi koji unapređuju kulturne i kreativne potencijale mladih

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.1. Prepoznati i unaprediti programe koji podstiču kreativnost kod mladih na lokalnom nivou i omogućavaju saradnju sa drugim sredinama

 

45 podržanih kulturnih aktivnosti van obrazovnog sistema

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

JLS

OCD

 

4.000.000 4.000.000

(MKI)

 

 

12.000.000 12.000.000

(MKI)

 

 

9.1.1.2. Obezbediti podršku za kulturne aktivnosti mladih u okviru neformalnih inicijativa i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

 

45 podržanih kulturnih aktivnosti neformalnih grupa 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

JLS

OCD

Neformalne grupe mladih

7.500.000 3.000.000

(MKI)

 

4.500.000

(MOS)

22.500.000 9.000.000

(MKI)

 

13.500.000

(MOS)

9.1.1.3. Razviti programe obuke mladih za samozapošljavanje putem udruživanja u umetnosti i kulturi 300 mladih žena i muškaraca prošlo obuku 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

MRZBSP

JLS

OCD

1.600.000 500.000

(MKI)

 

1.100.000 (MOS)

4.800.000 1.500.000

(MKI)

 

3.300.000

(MOS)

 

 

 

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
9.1.2. Institucije kulture uključuju mlade u pripremu i realizaciju svojih sadržaja 9.1.2.1. Uvesti posebne termine za mlade stvaraoce u okviru programa institucija kulture bez nadoknade 75 JLS ima obezbeđene termine u okviru programa institucija 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

JLS

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
9.1.3. Obezbeđena sistemska podrška realizaciji kulturne participacije mladih

 

9.1.3.1. Obezbediti podršku institucijama kulture za rad na uključivanju mladih u stvaranje sadržaja i korišćenje kulturnih sadržaja 75 podržanih institucija kulture gde su mladi bili uključeni u pripremu i realizaciju 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

JLS

 

Institucije kulture Umetničke visokoškolske i srednjoškolske institucije

OCD

3.630.000 *

MKI

 

 

3.630.000 10.890.000 *

MKI

 

 

10.890.000
9.1.3.2. Podržati prepoznavanje i obezbediti sistemsku podršku kreativnim industrijama mladih i kulturnom preduzetništvu 15 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

JLS

MPRIV

Kulturne industrije mladih

OCD

5.640.000 5.640.000 16.940.000 16.940.000
9.1.3.3. Omogućiti korišćenje javnih prostora udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti na lokalnom nivou 75 prostora su ustupljeni na korišćenje mladima radi  realizacije kulturnih i kreativnih sadržaja 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

JLS

MDULS

Kulturne industrije mladih

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
9.2.Povećano korišćenje kulturnih sadržaja među mladima Povećan procenat mladih koji koristi dostupne kulturne sadržaje

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
9.2.1.Unapređena prilagođenost i dostupnost kulturnih sadržaja mladima 9.2.1.1. Obezbediti podršku programima koji uključuju mlade u proces razvoja prilagođavanja kulturnih sadržaja mladima 150 podržanih aktivnosti koji uključuju mlade u sve faze realizacije 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MKI

MOS

 

 

Kulturne industrije mladih

JLS

OCD

3.500.000 3.500.000

(MKI)

 

 

10.500.000 10.500.000

(MKI)

 

 

9.2.1.2. Podržati programe obuke zaposlenih u institucijama kulture o savremenim načinima i sredstvima predstavljanja kulturnih sadržaja na način prilagođen mladima 15 podržanih radionica i seminara

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MKI

MOS

Institucije kulture

Kulturne industrije mladih

OCD

2.420.000  

 

 

2.420.000 7.260.000

 

 

 

 

 

7.260.000

 

9.2.1.3. Unaprediti saradnju institucija kulture i obrazovanja radi povećanja broja mladih koji koriste kulturne sadržaje 15 podržanih partnerskih aktivnosti institucija kulture i obrazovanja

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MKI

MPNTR

 

 

MOS

Škole

Univerziteti

Institucije kulture

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
9.2.2.Povećan udeo sadržaja o kulturi i kreativnim industrijama za mlade u medijima 9.2.2.1. Obezbediti podršku za razvoj onlajn provajdera kulturne participacije mladih 15 podržanh onlajn provajdera kulturne participacije mladih 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MKI

MOS

 

Institucije kulture

OCD

9.075.000 1.500.000

(MKI)

 

 

7.575.000 27.225.000 4.500.000

(MKI)

 

 

22.725.000
9.2.2.2. Podržati promociju kulturne participacije među mladima u svim vrstama medija, uz isticanje kreativnih mladih kao pozitivnih uzora 15 podržanih aktivnosti promocije kulturne participacije mladih u medijima 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

PSSO

REM

MKI

Mediji

Kulturne industrije mladih

OCD

 

4.000.000  

 

4.000.000 12.100.000

 

 

2.000.000

(PSSO)

 

 

10.100.000

 


 

4 thoughts to “9. Kultura i kreativnost mladih”

  1. Učesnici su i Saveti za mlade i Saveti za kulturu sa lokalnog i nacionalnog nivoa, ali i umetnički i programski saveti ustanova.Reference

  2. Indikator uspeha je konkretno postojanje i formiranje umetničkih i programskih saveta u ustanovama u kojima je 30% mladih, kao i postojanje Saveta za mlade i Saveta za kulturu u JLS, a ne termini.Reference

  3. Prostori su uglavnom devastirani i neophodno je renovirati ih, opremiti i uložiti sredstva. Od nacionalnog nivoa do lokalnog.Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *