8. Informisanje mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Informisanje mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređen sistem informisanja mladih i znanje o mladima

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
8.1. Mladima je omogućen pristup potpunim, razumljivim i pouzdanim informacijama u skladu sa njihovim potrebama Povećanje procenta mladih koji ocenjuje dostupne informacije kao razumljive i pouzdane

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.1.1. Uspostavljen je povezan i koordinisan pristup informisanju mladih

 

8.1.1.1.Podržati učešće mladih u identifikovanju potreba (proizvodnji i emitovanju medijskih), razvoju informativnih programa i servisa, pripremanju i dostavljanju informacija i evaluaciji usluga i programa 3 podržana programa i servisa koji uključuju mlade u proces 2018-2020 nacionalni MKI

MOS

 

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

4.125.000 1.000.000

(MKI)

 

2.500.000 (MOS)

 

625.000 15.125.000 1.000.000

(MKI)

 

7.500.000 (MOS)

 

6.000.000

(PSSO)

625.000
8.1.1.2 Podržati razvoj vaninstitucionalnih informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou 9 podržanih vaninstituci-onalnih programa i servisa;

30 JLS u kojima funkcionišu lokalni programi i servisi

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

 

JLS

SKGO

OCD

Međunarodni i domaći partneri

3.000.000  

 

3.000.000 9.000.000   9.000.000
8.1.1.3. Uspostaviti saradnju i koordinaciju informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou sa drugim programima, servisima i strukturama za mlade U 30 JLS postoji saradnja sa drugim subjektima omladinske politike 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

JLS

SKGO

OCD

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.1.2. Informativni programi i servisi su prilagođeni potrebama svih mladih

 

8.1.2.1. Podržati programe i servise u prilagođavanju informacij a jeziku razumljivom mladima i omogućavanju informisanja na jezicima nacionalnih manjina 30 podržanih aktivnosti koje koriste mladima (minimum 15 aktivosti aktivnosti imaju prilagođen jezik nacionalnih manjina) 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

 

PSOPUNM

MDULS

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

6.050.000 400.000

(MKI)

 

 

5.650.000 18.150.000 1.200.000

(MKI)

 

 

16.950.000
8.1.2.2. Podsticati i promovisati rodno osetljiv jezik u informisanju mladih 3 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

 

MDULS

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

605.000 500.000

(MKI)

 

 

105.000 1.815.000 1.500.000

(MKI)

 

 

315.000
8.1.2.3. Obezbediti podršku programima i servisima prilagođenih osetljivim društvenim grupama koji garantuju ravnopravnost u pristupu informacijama za sve mlade 3 podržana programa koji su usmereni na informisanje mladih iz osetljivih grupa 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

 

MRZBSP

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

1.000.000 700.000

(MKI)

 

 

300.000 3.000.000 2.100.000

(MKI)

 

 

900.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.1.3. Informisanje mladih usklađeno je sa evropskim standardima i nezavisno od bilo kakvog interesa 8.1.3.1. Razviti i podržati primenu standarda i kriterijuma kvaliteta omladinskog informativnog rada u skladu sa Evropskom poveljom o informacijama za mlade Usvojeni standardi informisanja mladih u skladu sa Evropskom poveljom;

 

2018-2020 nacionalni MOS MKI

Info servisi

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
8.1.3.2. Definisati smernice za informisanje mladih putem interneta u skladu sa Evropskim principima informisanja mladih putem interneta Usvojene smernice za informisanje mladih putem interneta;

 

2018-2020 nacionalni MOS MKI

Info servisi

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

330.000  

 

 

330.000 1.000.000   1.000.000
8.1.3.3. Podržati aktivnosti jačanja kapaciteta subjekata omladinske politike za primenu standarda i smernica o informisanju mladih u svojim programima i servisima 60 programa i servisa ispunjavaju standarde

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MKI

Info servisi

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
8.2.  Mediji pružaju informacije i kreiraju sadržaje za mlade i o mladima u skladu sa potrebama mladih Povećanje procenta programa medija koji je kreiran na osnovu potreba mladih

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.2.1. Informisanje putem medija je unapređeno i prilagođeno mladima uz razvijenu saradnju sa subjektima omladinske politike 8.2.1.1. Obezbediti praćenje obima i vrste sadržaja za mlade u medijima i analizu prilagođenosti identifikovanim potrebama mladih i temama od interesa Sprovedena analiza o sadržajima za mlade 2018-2020 nacionalni MKI

MOS

 

Mediji

Istraživačke institucije i organizacije

OCD

242.000  

 

242.000 726.000   726.000
8.2.1.2. Uspostaviti saradnju i razviti partnerstvo između nosioca programa i servisa informisanja mladih i medija 15 uspostvaljenih partnerstava 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

Mediji

JLS

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
8.2.1.3. Razviti kapacitete subjekata omladinske politike na svim nivoima za saradnju sa medijima u razmeni informacija i prilagođavanju informacija mladima 6 obuka za subjekte omladinske politike o saradnji sa medijima

150 učesnika aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MKI

Mediji

JLS

OCD

1.008.000   1.008.000 3.025.000   3.025.000
8.2.1.4. Omogućiti podršku razvoju medijskih sadržaja za mlade usmerene na predstavljanje mladih u pozitivnom kontekstu, pozitivne primere i dostignuća mladih 15 realizovanih medijskih sadržaja sa pozitivnom porukom o mladima

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

 

Mediji

Info servisi

JLS

OCD

1.815.000 1.000.000 (MOS)

 

500.000

(MKI)

 

*

MUP

 

315.000 5.445.000 3.000.000 (MOS)

 

1.500.000

(MKI)

 

*

MUP

945.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.2.2. Unapređeni kapaciteti i utvrđene obaveze medija za informisanje mladih i uključivanje mladih 8.2.2.1. Podržati osnivanje i rad omladinskih redakcija u medijima u čijem radu bi učestvovali mladi i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Podržano osnivanje 6 omladinskih redakcija 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MKI

MOS

Mediji

REM

OCD

Međunarodni i domaći partneri

1.000.000 1.000.000

(MKI)

 

 

 

3.000.000 3.000.000

(MKI)

 

 

8.2.2.2. Podržati aktivnosti obuke novinara za izveštavanje o mladima, praćenje mladih i njihovih potreba 6 podržanih obuka;

90 učesnika obuka

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MKI

Mediji

KOMS

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

968.000 400.000

(MKI)

 

*

MUP

 

 

568.000 2.904.000

 

 

1.200.000

(MKI)

 

*

MUP

 

 

1.704.000

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
8.3. Mladi imaju adekvatan pristup i znanje za korišćenje novih tehnologija i interneta Povećan procenat mladih koji dnevno koristi internet i nove tehnologije

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.3.1. Mladima je omogućen nesmetan dnevni pristup novim tehnologijama i internetu

 

8.3.1.1. Omogućiti svakodnevni besplatan pristup novim tehnologijama i internetu za učenike i studente u obrazovnim ustanovama U 100 JLS u svim obrazovnm ustanovama na lokalnom nivou omogućun otvoren dnevni pristup tehnologijama 2018-2020 lokalni MPNTR MTTT

Škole i druge obrazovne ustanove

3.000.000 3.000.000

(MTTT)

  9.000.000 9.000.000

(MTTT)

 
8.3.1.2. motivisati mlade žene za korišćenje besplatnih internet servisa i programa 3 podržana nacionalna programa 2018-2020 nacionalni MOS

MPNTR

MTTT

Škole i druge obrazovne ustanove

JLS

OCD

5.420.000 3.000.000

(MTTT)

2.420.000 16.260.000 9.000.000

(MTTT)

7.260.000
8.3.1.3. Podržati osnivanje i opremanje javnih prostora na lokalnom nivou u kojima mladi mogu besplatno da koriste nove tehnologije i internet

 

30 JLS u kojima postoje namenski prostori za mlade sa besplatnim internet sadržajima; 2018-2020 lokalni MOS

 

MTTT

Info servisi

OCD

JLS

Domovi omladine

Domovi kulture

5.000.000 5.000.000 (MOS)   15.000.000 15.000.000

(MOS)

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.3.2. Programi obuke za razvoj znanja za korišćenje novih tehnologija i interneta su dostupni bez materijalne nadoknade i prilagođeni mladima 8.3.2.1. Podržati obuku nastavnika, stručnih saradnika i aktivista udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti za korišćenje novih tehnologija u radu sa mladima 15 podržane aktivnosti obuke 2018-2020

 

nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

MTTT

ZUOV

Škole

OCD

5.730.000 5.730.000

(MTTT)

  17.200.000 17.200.000

(MTTT)

 
8.3.2.2. Razviti programe za razvoj informacione pismenosti, tj. veština mladih za traženje i korišćenje informacija, posebno za mlade iz osetljivih grupa 30 JLS u kojima je realizovan program IT obrazovanja i unapređivanja medijske i informacijske pismenosti mladih na lokalnom nivou 2018-2020 lokalni MPNTR

MOS

JLS

Info servisi

OCD

 

3.630.000   3.630.000 10.890.000   10.890.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
8.4. Znanja o mladima su zasnovana na relevantnim podacima koji se koriste za planiranje u svim oblastima i nivoima vlasti Povećanje procenta institucija koje adekvatno prate mlade (u skladu sa smernicama);

Povećanje dostupnosti godišnjih obuhvatnih istraživanja položaja i stavova mladih

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.4.1. Nadležne institucije vrše kontinuirano praćenje i planiranje prepoznajući mlade kao zasebnu kategoriju 8.4.1.1. Razviti indikatore i smernice praćenja ciljeva omladinske politike u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i akcionim planom Vršiti kontinuirano praćenje indikatora Razvijene smernice za kontinuirano i sveobuhvatno praćenje ciljeva omladinske politike

 

Sprovedena  evaluacija Akcionog plana

2018-2020 nacionalni MOS MPNTR

MKI

MFIN

MPRIV

MDULS

MRZBSP

MPŠV

MZŽS

MZ

MUP

RZS

OCD

605.000  

 

605.000 1.815.000   1.815.000
8.4.1.2. Usvojiti sistem izveštavanja institucija o sopstvenim aktivnostima koji prepoznaje kategorije mladih u skladu sa Zakonom o mladima i vrše merenje ispunjenosti ciljeva omladinske Procenat izveštaja o radu institucija koji sadrži  mlade kao izdvojenu grupu korisnika

(2018 – 80%)

(2019 – 90%)

(2020 – 100%)

 

Procenat izveštaja o radu JLS

(2018 – 40%)

(2019 – 50%)

(2020 – 60%)

2018-2020 nacionalni lokalni MOS MDULS

RSJP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
8.4.1.3. Uvesti kategorije mladih u izveštavanja i projekcije statističkih zavoda i drugih istraživačkih institucija i organizacija Statistički izveštaji sadrže starost stanovništva kao izdvojen indikator, prateći starosne kategorije koje odgovaraju Zakonu o mladima 2019 nacionalni RZS MOS Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

RZS

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

RZS

 
8.4.1.4. Kreirati otvoreni direktorijum dostupnih znanja iz svih oblasti vezanih za mlade pri ministarstvu nadležnom za mlade Utvrđen model prikupljanja i ocene materijala u partnerstvu sa SOP

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

RZS

Istraživačke institucije i organizacije

SOP

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
8.4.1.5. uvesti obavezu procene uticaja predloženih strateških i pravnih akata na kategoriju mladih pre njihovog usvajanja. 1 podržan istraživački projekat 2018-2020 nacionalni MOS MPNTR

RZS

Istraživačke institucije i organizacije

SOP

363.000  

 

363.000 1.089.000  

 

1.089.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
8.4.2. Uspostavljen je sistem podrške istraživanjima o mladima i saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou

 

8.4.2.1. Obezbediti realizaciju redovnih istraživanja o potrebama mladih i temama od interesa i korišćenje dobijenih rezultata za razvoj  omladinske politike 3 podržane istraživačke aktivnosti 2018-2020 nacionalni MOS MPNTR

Istraživačke institucije i organiizacije

Međunarodni i domaći partneri

2.263.000 1.900.000

(MOS)

 

 

 

363.000 6.789.000 5.700.000

(MOS)

 

1.089.000
8.4.2.2. Podržati formiranje Nacionalne mreže omladinskih istraživača

 

Formirana nacionalna mreža; 2018-2020 nacionalni MOS MPNTR

Istraživačke institucije i organizacije

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000  

 

1.210.000 3.630.000   3.630.000
8.4.2.3. Uspostaviti saradnju Nacionalne mreže omladinskih istraživača i Evropskog centra znanja o omladinskoj politici

 

 

Uspostavljen sistem dostavljanja izveštaja Nacionalne mreže omladinskih istraživača Evropskom centru znanja o omladinskoj politici 2018-2020 nacionalni MOS Nacionalna mreža i institut

Istraživačke institucije i organizacije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 


 

2 thoughts to “8. Informisanje mladih”

Ostavite odgovor na Nenad Maletin OR Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *