5. Bezbednost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
 1. Bezbednost mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređeni uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
5.1. Uspostavljeno sveobuhvatno i kontinuirano obrazovanje mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednom ponašanju Povećan broj mladih uključenih u programe obrazovanja o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednom ponašanju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.1.1. Uspostavljen je i uređen način kontinuiranog razvijanja

bezbednosne kulture mladih na svim nivoima rada sa mladima

 

5.1.1.1.Unaprediti nastavne i vannastavne aktivnosti sadržajima koji omogućavaju mladima da steknu nova znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti bezbednosti 30%  škola sprovode nastavne i vannastavne aktivnosti iz oblasti bezbednosti 2018-2020 lokalni MPNTR MOS

Školske uprave Škole

OCD

JLS

1.800.000 1.800.000 (MOS)

 

*

MUP

 

  5.400.000

 

5.400.000 (MOS)

 

*

MUP

 
5.1.1.2.Unaprediti važeće kriterijume i standarde prema kojima se sprovode programi vezani za bezbednost mladih uključujući i rodno zasnovane bezbednosne rizike i pretnje Razvijeni standardi za spovođenje programa 2019 nacionalni MOS

MUP

JLS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
5.1.1.3. Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike koji promovišu bezbednosnu kulturu među mladima 15 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MPNTR

MUP

Fakulteti

KOMS

NAPOR

NAKZM

JLS

OCD

5.021.500  

*

MPNTR

5.021.500 15.064.500  

*

MPNTR

15.064.500
5.1.1.4. Razviti programe koji će mladima omogućiti da prođu sistem obuke i osposobljavanja za reagovanje na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju 600 mladih žena i muškaraca je obučeno i osposobljeno da reaguju na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MUP

OCD

JLS

MPNTR

3.267.000  

*

MPNTR

 

3.267.000 9.801.000  

*

MPNTR

9.801.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.1.2. Razvijeni raznovrsni i sveobuhvatni programi koji se bave savremenim bezbednosnim rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi

 

5.1.2.1. Podržati razvoj i realizaciju programa sa preventivnim merama i aktivnostima usmerenih ka umanjenju rizika i pretnji kojima su mladi izloženi 200 mladih žena i muškaraca upoznato sa opasnim radom 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

MRZBSP

Fakulteti Školske uprave Škole

OCD

1.000.000 1.000.000

(PSSO)

 

*

MUP

  3.000.000 3.000.000

(PSSO)

 

*

MUP

3.000.000
5.1.2.2. Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju  bezbednosne rizike kojima su mladi izloženi u saobraćaju 6 apodržanih ktivnosti 2018-2020 nacionalni MOS

MUP

 

MPNTR

Agencija za bezbednost saobraćaja

OCD

JLS

5.485.000 500.000 (MOS)

 

*

MUP

4.985.000 16.456.000 1.500.000 (MOS)

 

*

MUP

14.956.000
5.1.2.3. Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju rizike od različitih oblika kriminala i korupcije 6 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni MPNTR

MOS

MUP

 

Agencija za borbu protiv korupcije

JLS

Škole

OCD

5.485.000  

*

MUP

5.485.000 16.456.000  

*

MUP

16.456.000
5.1.2.4. Razviti programe koji osnažuju mlade i razvijaju određene veštine i sposobnosti kako da adekvatno reaguju prilikom prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda 6 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MUP

MOS

 

JLS

Škole

OCD

 

1.532.000  

*

MUP

1.532.000 4.598.000  

*

MUP

4.598.000
5.1.2.5. Podržati programe koji osposobljavaju mlade da prepoznaju i adekvatno reaguju na digitalno nasilje, tj. nasilje koje nastaje primenom  informacione tehnologije 15 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

 

MTTT

MUP

Fakulteti

JLS

OCD

4.840.000 1.000.000

(PSSO)

 

2.000.000

(MTTT)

 

*

MUP

 

*

MPNTR

1.840.000 14.520.000 3.000.000

(PSSO)

 

6.000.000

(MTTT)

 

*

MUP

 

*

MPNTR

5.520.000
5.1.2.6. Razvijati i unaprediti programe prevencije u oblasti trgovine ljudima/mladima 3 podržane aktivnosti

 

300 mladih žena i muškaraca uključeno u programe

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MUP

 

 

MRZBSP

KLJMP

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

4.840.000  

*

MUP

 

*

MPNTR

 

4.840.000 14.520.000  

*

MUP

 

*

MPNTR

14.520.000
5.1.2.7. Razviti i podržati aktivnosti za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog, seksualnog i partnerskog nasilja nad mladim ženama 15 podržanih aktivnosti

 

1.500 mladih žena uključeno u programe

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MUP

MOS

KLJMP

 

MRZBSP

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

4.840.000 1.100.000 (MOS)

 

*

MUP

 

*

MPNTR

 

*

KLJMP

3.740.000 14.520.000 3.300.000

(MOS)

 

*

MUP

 

*

MPNTR

 

*

KLJMP

11.220.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.1.3. Unapređeno je praćenje i analiza  bezbednosnih rizika i pretnji i saradnja instituciona-lnih i vaninstituci-onalnih aktera u zaštiti mladih

 

5.1.3.1. Podržati istraživanja i stručne analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi

(kao i specifične rizike za mlade žene i muškarce)

Perspektiva bezbednosti mladih žena i muškaraca uključena u istraživanje o položaju mladih 2018-2020 nacionalni MOS OCD

MUP

MRZBSP

403.000  

*

MUP

 

*

MPNTR

 

MOS[1]

403.000 1.210.000  

*

MUP

 

*

MPNTR

 

MOS

1.210.000
5.1.3.2. Obezbediti saradnju i sinergiju u radu institucija na lokalnom nivou radi zaštite mladih od bezbednosnih rizika i pretnji 10 realizovanih intersektorskih saradnji 2018-2020 lokalni MOS

MUP

 

MDULSJ

LS

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MUP

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MUP

 
5.1.3.3. Razviti nove načine komunikacije u sajber prostoru s mladima koji imaju problem bezbednosne prirode, gde su svi akteri međusobno povezani  i usmereni ka potrebama mladih 6.000 mladih žena i muškaraca uključeno u programe 2018-2020 lokalni MOS

 

MTTT

JLS

OCD

Mediji

MUP

Centar za bezbedni internet

2.100.000 2.100.000 (MOS)   6.300.000 6.300.000

(MOS)

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
5.2. Unapređeni programi poštovanja ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, prihvatanja različitosti, tolerancije i negovanja nenasilnih načina komunikacije Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.2.1.  Unapređeni su programi rada s mladima o sociokultu-rnim, verskim, seksualnim i drugim različitostima

 

5.2.1. 1. Podržati programe obuke nastavnika i omladinskih radnika o sociokulturnim, verskim i drugim različitostima 3 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

Školske uprave Škole

OCD

JLS

363.000  

MOS[2]

 

363.000 1.089.000  

MOS[3]

 

1.089.000
5.2.1. 2. Razviti programe komunikacije i saradnje između različitih društvenih grupa kojima mladi pripadaju 9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MPNTR

PSVONT PSOPUNM

Fakulteti i instituti

JLS

Škole

2.420.000  

MOS[4]

 

2.420.000 7.260.000  

MOS[5]

 

7.260.000
5.2.1. 3. Podržati programe vršnjačke edukacije i interkulturalnog učenja koji promovišu toleranciju, razumevanje i antidiskriminaciju 9 podržanih aktivnosti

 

500 mladih žena i muškaraca uključeno

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MPNTR

JLS

OCD

3.630.000  

 

*

MUP

 

*

KLJMP

3.630.000 10.890.000  

 

*

MUP

 

*

KLJMP

10.890.000

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.2.2  Mladi su razvili negativne stavove povodom nošenja i zloupotrebe oružja i oruđa i eksplozivnih naprava u rešavanju problema 5.2.2.1.  Razvijati programe koji informišu mlade o potencijalnim opasnostima i smanjuju zloupotrebu oružja, oruđa i eksplozivnih naprava među mladima

 

9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MUP

MOS

JLS

MKI

MPNTR

Mediji

MOS

121.000  

 

*

MUP

 

121.000 363.000  

 

*

MUP

363.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
5.3.  Unapređeni programi resocijalizacije i reintegracije u radu sa mladima koji su učinioci krivičnih dela i prekršaja Povećanje procenta mladih učinioca krivičnih i prekršajnih dela koji je učestvovao  u programima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.3.1  Smanjeno nasilje koje vrše mladi

 

 

5.3.1.1.  Podržati programe razvoja veština nenasilnog rešavanja konflikta među mladima 3 podržane aktivnosti;

120 mladih žena i muškaraca sa razvijenim veštinama organizovanog načina razmene razmišljenja

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

MPRAV

OCD

JLS

MPNTR

 

2.016.000  

 

 

2.016.000 6.050.000   6.050.000
5.3.1.2 . Razviti posebne programe za rad sa mladima koji su učinioci rodno zasnovanog nasilja 3 podržane aktivnosti;

120 mladih žena i muškaraca sa razvijenim veštinama organizovanog načina razmene razmišljenja

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

MUP

OCD

JLS

403.000  

 

 

403.000 1.210.000   1.210.000
5.3.1.3.  Obezbediti  veće uključivanje vaninstitucionalnih aktera u programe koji na  lokalnom nivou razvijaju usluge resocijalizacije i reintegracije mladih koji su bili na zavodskim merama 3 podržana programa/usluga vaninstituci-onalnih aktera 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MPRAVDE

MRZBSP

JLS

OCD

 

605,000 400.000 (MOS) 205.000 1,815,000 1.200.000

(MOS)

615.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.3.2  Unapređen rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne 5.3.2.1. Uspostaviti mehanizme reintegracije i podržati mogućnosti zapošljavanja mladih nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne 3 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MOS

MPRAV

OCD

JLS

1.815.000   1.815.000 5.445.000   5.445.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
5.4. Unapređeni programi rada sa mladima koji su žrtve nasilja Povećanje procenta mladih koji su žrtve nasilja koji je učestvovao u programima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.4.1. Smanjeno nasilje na štetu mladih

 

5.4.1.1. Podržati programe i obuke za razvoj veština za reagovanje na nasilje na štetu mladih

 

3 podržane aktivnosti;

 

300 mladih žena i muškaraca uključeno u programe

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MPNTR

Školske uprave i škole

Fakulteti

PSOPUNM

JLS

OCD

1.815.000  

*

PSSO

 

0

(MOS[6])

 

 

1.815.000 5.445.000  

*

PSSO

 

0

(MOS[7])

 

5.445.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
5.4.2. Unapređena je saradnja subjekata omladinske politike na kreiranju zajedničkih programa i aktivnosti za žrtve nasilja

 

5.4.2. 1. Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima koji su žrtve nasilja 3 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

PSSO

OCD

JLS

968.000   968.000 2.904.000   2.904.000


 

[1] Novac za ovu aktivnost je budžetiran je od strane MOS-a kroz aktivnost 8.4.2.1.

[2] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a u okviru aktivnosti 5.1.2.7.

[3] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a u okviru aktivnosti 5.1.2.7.

[4] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a u okviru aktivnosti 5.1.2.7.

[5] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a u okviru aktivnosti 5.1.2.7.

[6] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a kroz ostale programe ove vrste

[7] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a kroz ostale programe ove vrste

14 thoughts to “5. Bezbednost mladih”

 1. Indikatori: 15 realizovanih intersektorskih saradnji. 5 po godini u periodu od 2018 do 2020. godine .Reference

 2. Prepolovio bih broj programa, kako bi se veća sredstva uložila u manji broj programa, a time dobili sveobuhvatnije, jače, vidljivije i kvalitetnije kampanje na nacionalnom nivou.Reference

 3. NENAD MALETIN OR
  Prepolovio bih broj programa/ podržanih aktivnosti, kako bi se veća sredstva uložila u manji broj programa, a time dobili sveobuhvatnije, jače, vidljivije i kvalitetnije kampanje na nacionalnom nivou.Reference

 4. Razviti DUGOROCNE I KONTINUIRANE programe koji osnažuju mlade i razvijaju određene veštine i sposobnosti kako da adekvatno reaguju prilikom prirodnih katastrofa i elementarnih nepogodaReference

 5. Podržati programe koji osposobljavaju mlade da prepoznaju i adekvatno reaguju na RAZLICITE OBLIKE digitalnog nasilja, tj. nasilje koje nastaje primenom informacione tehnologijeReference

 6. Podržati istraživanja i stručne analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi, UZIMAJUCI U OBZIR SPECIFICNOST RIZIKA ZA RAZLICITE RANJIVE GRUPE MLADIH, KAO I ZA MLADE ZENE I MLADE MUSKARCE.Reference

 7. Obezbediti saradnju i sinergiju u radu institucija na lokalnom nivou radi zaštite mladih od bezbednosnih rizika i pretnji, KAO I UKLJUCIVANJE MLADIH U INTERSEKTORSKE SARADNJE.

  Ukoliko je moguce dodati i kvalitativni indikator o ukljucenosti mladih u realizovane intersektorske saradnje.Reference

 8. Trebalo bi ukljuciti i aktivnost koja se odnosi na kontinuiranu obuku prosvetnih radnika za razvoj vestina za prepoznavanje i reagovanje na nasilje nad mladima.Reference

 9. Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju bezbednosne rizike kojima su mladi izloženi u saobraćaju, SA FOKUSOM NA PREVENCIJU NEBEZBEDNOG PONASANJA U SAOBRACAJU.Reference

 10. Nije jasno na sta se ova aktivnosti odnosi. Mozda bi mogla da se razlozi na dve aktivnosti, gde bi se jedna odnosila na obrazovanje mladih o korupciji i izgradnju i jacanje poverenja mladih prema institucijama, a druga ne prevenciju kriminala medju mladima.Reference

 11. Potrebno je da dodati aktivnosti/ocekivane rezultate koje se odnose na obrazovanje prosvetnih i sportskih radnika i samih mladih o izvorima ekstremizma i radikalizacije, kao i na prevenciju ovih pojava.Reference

Ostavite odgovor na Nenad Maletin OR Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *