4. Zdravlje i blagostanje

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Zdravlje i blagostanje mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređeno zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
4.1. Programi promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih su unapređeni i dostupni većem broju mladih žena i muškaraca Povećanje broja mladih koji koriste savetovališta i programe

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.1.1. Standardizo-vani programi i razvijene usluge za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života 4.1.1.1. Izraditi programe promocije zdravlja mladih 1 podržan program 2018-2020 nacionalni MZDRA

MOS

PSSO

PSZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000   1.210.000 3.630.000   3.630.000
4.1.1.2. Unaprediti programe i usluge prevencije rizičnog ponašanja kod mladih 3 podržana programa 2018-2020 nacionalni

pokrajinski

lokalni

MZDRA

MOS

PSSO

PSZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.500.000 650.000 (MOS)

 

*

MUP

850.000 4.500.000 1.950.000

(MOS)

 

*

MUP

2.550.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.1.2. Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih 4.1.2.1. Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija na lokalnom nivou 6 podržanih aktivnosti

 

6.000 mladih žena i muškaraca korisnika programa

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MZDRA

 

PSSO

IZJZ Batut

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

 

5.445.000 1.700.000 (MOS)

 

1.000.000

(PSSO)

2.745.000 16.335.000 5.100.000 (MOS)

 

3.000.000

(PSSO)

8.235.000
4.1.2.2. Podržati programe i aktivnosti informisanja u svrhu prevencije bolesti zavisnosti 3 podržane aktivnosti informisanja

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

2.400.000 2.400.000 (MOS)   7.200.000 7.200.000

(MOS)

 
4.1.2.3.  Podržati programe edukacije roditelja i nastavnika za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija 3 podržane aktivnosti

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZDRA MOS

 

MPNTR

IZJZ Batut

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

4.000.000  

*

MUP

4.000.000 12.000.000  

*

MUP

12.000.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.1.3.Unapređena dostupnost programa za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja 4.1.3.1. Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i unapređenje reproduktivnog zdravlja

 

6 podržanih aktivnosti

 

6.000 mladih žena i muškaraca korisnika programa

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MZDRA

MPNTR

IZJZ Batut

OCD

JLS Međunarodni i domaći partneri

3.025.000 1.800.000

(MOS)

 

1.225.000 9.075.000 5.400.000

(MOS)

3.675.000
4.1.3.2. Podržati programe prevencije polno prenosivih infekcija i HIV/side, reproduktivnog zdravlja mladih i planiranja porodice 6 podržanih aktivnosti

 

6.000 mladih žena i muškaraca korisnika programa

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.996.500 800.000

(MOS)

1.196.500 5.989.500 2.400.000 (MOS) 3.589.500

 

 

 

 

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.1.4. Unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih 4.1.4.1. Podržati programe edukacije mladih, roditelja i nastavnika za unapređenje mentalnog i opšteg zdravlja mladih 2 podržana programa

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZDRA

MOS

MPNTR

IZJZ Batut

OCD

JLS

1.996.500 1.200.000 (MOS)

 

*

MUP

 

796.500 5.989.500 3.600.000 (MOS)

 

*

MUP

2.389.500
4.1.4.2. Podržati programe pravilne ishrane i prevencije gojaznosti kod mladih žena i muškaraca 3 podržane aktivnosti

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZDRA

MOS

PSSO

PSZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

2.000.000 1.000.000

(PSSO)

 

1.000.000 6.000.000 3.000.000

(PSSO)

3.000.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
4.2.Stvoreni uslovi za razvoj zdravih stilova života mladih žena i muškaraca Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima zdravih stilova života

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.2.1. Unapređene politike i programi razvoja zdravih stilova života mladih žena i muškaraca 4.2.1.1. Unaprediti javne politike za finansiranje programa za zdrave stilove života 2 nove / unapređene javne politike koje su uvrstile finansiranje programa za zdrave stilove života 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

PSZDRA

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.2.2. Unapređene mogućnosti mladih žena i muškaraca za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i učešće u sportskim i rekreativnim aktivnostima 4.2.2.1. Podržati razvoj i realizaciju programa subjekata omladinske politike za razvoj zdravih stilova života 12 podržanih aktivnosti

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MZDRA

IZJZ Batut

OCD

JLS

6.452.000 6.452.000

(MOS)

  19.356.000

 

19.356.000

(MOS)

 
4.2.2.2. Podržati i razviti programe sportskih sekcija i drugih vannastavnih aktivnosti usmerenih na razvoj zdravlja kroz životne veštine, sa posebnim osvrtom na mlade žene 300 podržanih sekcija;

6.000 mladih žena i muškaraca uključeno je u sekcije

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MPNTR

Sportski savez Srbije

OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
4.2.2.3. Podržati aktivnosti uvođenja nastave fizičkog vaspitanja u kurikulume visokoškolskih ustanova Dostupan kurikulum 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MPNTR

OCD

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
4.2.2.4. Podržati izgradnju, sanaciju i adaptaciju javnih prostora i stavljanje u funkciju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih 90 javnih prostora

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

 

28.000.000

 

28.000.000

(MOS)

Input Sektora za sport se čeka

  84.000.000

 

84.000.000

(MOS)

Input Sektora za sport se čeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
4.3. Unapređeni uslovi za rad sa mladima u zdravstvenom riziku Povećanje broja dostupnih programa mladima u zdravstenom riziku

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.3.1. Unapređena podrška mladima u zdravstvenom riziku 4.3.1.1. Razviti standarde i podržati usluge za mlade u zdravstvenom riziku 6 podržanih usluga 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZDRA MOS

 

IZJZ Batut

OCD

JLS

MRZBSP

Međunarodni i domaći partneri

1.452.000   1.452.000 4.356.000   4.356.000
4.3.1.2. Razviti standarde i podržati programe podrške mladima u zdravstvenom riziku; 12 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZDRA MOS

 

IZJZ Batut

OCD

JLS

MRZBSP

Međunarodni i domaći partneri

2.000.000   2.000.000 6.000.000   6.000.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.3.2. Povećana senzibilizacija institucija koje se bave mladima u zdravstvenom riziku 4.3.2.1. Unaprediti programe senzibilizacije predstavnika institucija i KZM za rad sa mladima u zdravstvenom riziku 2 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

OCD

JLS

MRZBSP

Međunarodni i domaći partneri

806.000   806.000 2.420.000   2.420.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
4.4. Unapređene mere za stanovanje i osamostaljivanje mladih Povećanje broja mladih koji koristi mere za stanovanje i osamostaljivanje

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.4.1  Unapređene mere za rešavanje stambenog pitanja mladih 4.4.1.1. Razviti subvencionisane mere za stanovanje mladih (subvencionisani krediti)

 

Razvijene mere

 

2018-2020 nacionalni MGSI

MOS

 

MFIN

MRZBSP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
4.4.1.2. Podstaći izgradnju neprofitnih stanova za mlade

 

1 program podržan 2018-2020 nacionalni MGSI

MOS

 

MFIN

MRZBSP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
4.4.1.3  Podržati subvencionisane mere za rešavanje stambenog pitanja mladih parova i roditelja, uz posebne mere za mlade samohrane majke Podržan proces razvoja mera

 

2018-2020 nacionalni MGSI

MOS

 

MFIN

MRZBSP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.4.2. Unapređene mere za privremeno stanovanje mladih 4.4.2.1 Razviti mere podrške stanovanju mladih žena i muškaraca van obrazovnog sistema Podržan proces razvoja mera

 

2018-2020 nacionalni MGSI

MOS

MFIN

MRZBSP

MPNTR

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
4.4.2.2. Unaprediti kriterijume za unapređenje uslova u učeničkim i studentskim domovima Dostupni kriterijumi 2018-2020 nacionalni MGSI MPNTR

MOS

MRZBSP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

 

SPECIFIČNI CILJ 5: INDIKATORI:
4.5. Razvijena odgovornost mladih žena i muškaraca prema očuvanju životne sredine Povećanje broja mladih koji su učesnici programa zaštite životne sredine

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.5.1.Unapređeni programi edukacije mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene 4.5.1.1. Podržati obuke za vršnjačke edukatore za rad sa mladima na unapređenju životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama 3 podržane aktivnosti;

60 edukovanih vršnjačkih edukatora

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS

 

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

806.000 500.000 (MOS)

 

*

MZŽS

 

306.000 2.420.000 1.500.000

(MOS)

920.000
4.5.1.2. Podstaći razvoj obuka mladih žena i muškaraca za otklanjanje i prevazilaženje rizika po zdravlje u slučaju vanrednih situacija Programi se sporvode u 20 JLS

 

1.200 mladih korisnika programa

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS

 

MZDRA

MUP

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

403.000   403.000 1.210.000   1.210.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
4.5.2. Unapređeno informisanje mladih, roditelja i nastavnika o zaštiti životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama 4.5.2.1.Razviti aktivnosti informisanja mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu i unapređenje životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene 9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS MZDRA

MPNTR

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000 1.000.000 (MOS)

 

*

MZŽS

 

210.000 3.630.000 3.000.000

(MOS)

 

*

MZŽS

 

630.000
4.5.2.2 Podržati aktivnosti usmerene na razumevanje rizika po zdravlje uzrokovanih zagađenom životnom sredinom 9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS MZDRA

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000  

*

MZŽS

 

 

1.210.000 3.630.000  

*

MZŽS

 

 

3.630.000
4.5.2.3. Obezbediti obuke mladih o prevenciji i otklanjanju posledica događaja sa katastrof alnim posledicama 9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS OCD

MUP

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000 0 (MOS[1])

*

MZŽS

1.210.000 3.630.000 0

(MOS[2])

*

MZŽS

3.630.000

 

[1] Novac za ovu aktivnost je budžetiran od strane MOS-a u okviru programa „Mladi su zakon“

[2] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a u okviru programa „Mladi su zakon”

4 thoughts to “4. Zdravlje i blagostanje”

  1. Nema sredstava, neće se ni realizovati. ;( Ovaj problem se već deceniju nije pomerio sa mrtve tačke. Stanovanje mladih!!?Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *