Dijalog sa premijerom/kom

Home » Dijalog sa premijerom/kom

Krovna organizacija mladih Srbije vidi princip dijaloga kao jedan od ključnih alata za uspeh i smanjenje jaza između mladih i donosilaca odluka. Upravo je ovaj princip iznedrio organizaciju dva dijaloga mladih sa premijerkom Republike Srbije, Anom Brnabić 

Istraživanja, poput Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji, pokazuju da mladi nemaju poverenja u institucije, kao i da nisu uključeni u  procese donošenja odluka. Podaci govore da 6 od 10 mladih ljudi planira odlazak iz Srbije. To je takođe jedan od razloga zbog koga je Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa Omladinskom prestonicom Evrope 2019. Novi Sad (OPENS) odlučila da realizuje Dijalog mladih sa premijerkom. 

U decembru 2019. godine, nakon procesa selekcije i dva konsultativna sastanka sa 30 odabranih mladih članova i članica udruženja mladih i za mlade, u Novom Sadu je održan Okrugli sto mladih sa premijerkom. Učesnici i učesnice dijaloga predložili su rešenja za smanjenje stope nezaposlenosti, obezbeđivanje dostojnih uslova za rad mladih osoba, inkluzivne i stambene politike za mlade kao i sigurne prostore i usluge u lokalnim zajednicama. Ove teme predstavljaju ključna pitanja za svaku mladu osobu koja živi u Republici Srbiji i zato je neophodno da se mladi uključe u kreiranje politika i donošenje odluka u ovim oblastima. Ekonomska nezavisnost i osamostaljenje ključni su za razvoj svake mlade osobe i u razgovoru sa premijerkom zajedno ćemo pronalaziti rešenja za smanjenje stope nezaposlenosti, obezbeđivanje dostojnih uslova rada za mlade ljude, efikasne i inkluzivne stambene politike za mlade, sigurne prostore i usluge za mlade u lokalnim zajednicama u Republici Srbiji. 

Nakon uspešno održanog dijaloga 2019, KOMS je raspisao novi poziv za drugi Dijalog mladih sa premijerkom. Odabrano je 24 mladih koji su prošli tri konsultativna sastanka radi adekvatne pripreme i strukturiranja pitanja, komentara, problema i sugestija koje planiraju da upute premijerki. Nakon ovog procesa, usledila je kampanja promovisanja dijaloga i tema koje su mladi odabrali, sa ciljem da učesnici i učesnice javno predoče probleme, pitanja i predloge donete na konsultativnim sastancima, a pre samog dijaloga. Kampanju možete pratiti putem društvenih mreža i drugih kanala komunikacije KOMS-a. Nakon kampanje, očekujemo odgovor kabineta Predsednice Vlade, te organizaciju drugog Dijaloga mladih sa premijerkom. 

 

Pogledajte kako je izgledao prvi dijalog

 

Pogledajte kako je izgledao drugi dijalog