fbpx

Dijalog sa poslanicima/cama

Home » Dijalog sa poslanicima/cama

aktuelnom  sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, broj mladih poslanika i poslanica je značajno veći u odnosu na prethodne godine. Prema ekspozeu premijerke Ane Brnabić, dijalog predstavlja peti prioritet Vlade Republike Srbije, a pored toga i briga o mladima. Prema podacima iz Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2020. godinu, postoji veliko nepoverenje mladih u političare, pa samim tim i u njihove predstavnike/ce u Narodnoj skupštini. Upravo iz ovih razloga, Krovna organizacija mladih Srbije odlučila je da pokrene proces dijaloga sa mladim poslanicima i poslanicama, kako bi se ovaj jaz smanjio i kako bi poslanici direktno mogli da čuju mlade i da daju konkretne odgovore na njihova pitanja, zahteve, komentare i probleme. 

Monitoring izborne kampanje, koji je realizovala Krovna organizacija mladih Srbije, pokazao je da su političari/ke tokom izborne kampanje prepoznali koje su to prioritetne oblasti za mlade, kao što su: odlazak mladih, obrazovanje, ekonomija i zdravstvo. Međutim, ono što je evidentno jeste nedostatak konkretnih mera i rešenja koje su politički akteri ponudili mladima. Prepoznavanje ključnih tema, ali nedovoljno konkretnih mera kao odgovora na njih, jeste ono što direktno utiče na stvaranje jaza između mladih i onoga što im političari/ke nude i time obeshrabruje njihovo aktivno učešće. 

Otvaranjem procesa dijaloga sa mladim poslanicima i poslanicama, mladi imaju priliku da predstavnicima/ama u parlamentu postavljaju pitanja u okviru oblasti koje ih zanimaju, kao i da daju sugestije za unapređenje pojedinih oblasti i tema važnih za dalji rad Narodne skupštine Republike Srbije.  

Na prvom dijalogu, održanom 18. novembra 2020. godine, govorili su predstavnik poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Nándor Kiss, kao i predstavnik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Uglješa Marković.  

Teme na koje su mladi postavljali pitanja poslanicima bile su nezaposlenost, obrazovni sistem, nepoverenje u institucije i mali uticaj na proces donošenja odluka. 

Odgovaranje na pitanja mladih predstavlja samo jednu od aktivnosti koje Krovna organizacija mladih Srbije planira da realizuje u saradnji sa mladim poslanicima/ama u sklopu Dijaloga.  

Pogledajte prvi Dijalog sa mladim poslanicima