fbpx

Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta

Home » Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta

Krovna organizacija mladih Srbije realizovala je Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem,  u okviru projekta Mladi imaju prednost uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u okviru projekta Young Media – Media for and with young people, u saradnji sa DW Akademie i uz podršku Nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju.

Dvadeset mladih učesnika i učesnica predstavilo je izazove i probleme sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju u okviru dve oblasti i ukupno šest tema.

Mladi su u okviru prve oblasti, ministru predstavili okolnosti i postavili pitanja u vezi sa omladinskom infrastrukturom, odnosno izneli preporuke za unapređenje Zakona o volontiranju i pozicije volontera/ki, kao i za proces izmene i dopune Zakona o mladima i preporuke mladih za njegovo unapređenje.

U okviru iste oblasti, mladi su naglasili važnost pokretanja procesa kreiranja Akcionog plana za period 2021-2023. i izneli preporuke mladih za unapređenje procesa koji okružuju Akcioni plan Nacionalne strategije za mlade (NSM). Takođe, mladi su se posebno osvrnuli na Nacionalnu strategiju za mlade kroz iniciranje pokretanja procesa revizije NSM i dali preporuke za unapređenje sprovođenja ciljeva NSM.

U odgovoru na preporuke i izazove koje su mladi izneli u okviru prve oblasti, ministar je naglasio da mu je drago jer su mladi i ministarstvo na istom putu i da je važno to što su pitanja i preporuke mladih, zapravo iste teme koje su prioriteti rada ministarstva, a mogli su se čuti i u ekspozeu premijerke.  Ministar je naglasio da mu je drago da mladi u njemu i ministarstvu vide saveznike, ali je pozvao mlade da u određenim okvirima prepoznaju ulogu ministarstva, a potom naglasio da postoje elementi u sprovođenju omladinske politike koje on lično ne smatra dovoljno kvalitetnim.

Ministar je izrazio svoje nezadovoljstvo kritikama na račun Ministarstva u vezi sa netransparentnim konkursima za finansiranje projekata organizacija mladih i za mlade, jer, kako je rekao, Ministarstvo ceo proces sprovodi transparentno.

Mladi su u svom odgovoru izrazili želju za unapređenjem saradnje omladinskog sektora i Ministarstva omladine i sporta. Glavna poruka bila je da i mladi i ministar moraju da veruju u proces, ukoliko želimo da se situacija unapredi.

Ministar je takođe naglasio da za mlade i njihove probleme ima „sve vreme ovog sveta“ i pozvao mlade i njihove organizacije da se obrate ministarstvu.

Druga oblast o kojoj su mladi razgovarali sa ministrom, bila je aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka. Mladi su najpre naznačili izazove u vezi sa budžetima za mlade, a potom izneli preporuke kada su u pitanju sredstva iz budžeta Republike Srbije koja se izdvajaju za mlade. Osim preporuka u vezi sa budžetima za mlade, mladi su istakli preporuke mladih za kreiranje održivih prostora za njihovu participaciju. Mladi su ovu oblast zaključili preporukama mladih za kreiranje dugoročnog mehanizma njihovog aktivnog učešća u procesima donošenja odluka.

Ministar je u svom odgovoru na pitanja i izazove iz druge oblasti, najpre zahvalio mladima na svim predlozima i pozvao iih da se uključe u njihovu realizaciju. Ministar je podržao inicijativu za osnivanje sigurnog prostora za mlade u Beogradu, i naglasio da je Ministarstvo pokrenulo inicijativu kroz koju bi prostor bio realizovan kao omladinski klub ili dom omladine, po uzoru na OPENS prostor u Novom Sadu. Ministar je pozvao sve mlade i udruženja mladih i za mlade da podnesu konkretne predloge Ministarstvu i naglasio da je kontakt Ministarstva dostupan i za sve konstruktivne kritike mladih.

Ministar je istakao da takva otvorenost za saradnju važi za sve ideje mladih, ali da ih najpre moraju iz ideja da stvore konkretan plan realizacije i da će on rado potpisati to. Ministar je pozvao omladinski sektor da na sebe preuzme odgovornost za unapređenje sektora i pohvalio to što se kod KOMSa i drugih stubova omladinske politike prepoznaje da je vode autentični predstavnici mladih.

Mladi su u svom odgovoru istakli da je neophodno promeniti retoriku u kojoj se govori o „nama i vama“ i da Ministarstvo i mladi moraju biti deo istog tima, te da je neophodno da međusektorska saradnja bude prioritet. Mladi su naglasili da su Saveti za mlade na lokalu od fundamentalne važnosti, ali da je još važnije da u tim Savetima zapravo budu mladi ljudi. Predloženi su vremenski određeni kontinuirani procesi dijaloga i saradnje mladih i institucija. Mladi su postavili pitanje da li je došao trenutak u Narodnoj skupštini Republike Srbije za osnivanje Odbora za mlade, kako bi se o mladima razgovaralo i odlučivalo konkretno u najvišem zakonodavnom telu.

Na samom kraju učesnicima i ministru se obratio i predesednik Upravnog odbora KOMS Uroš Savić Kain. On se tom prilikom zahvalio ministru na prihvaćenom pozivu na dijalog i izrazio nadu da je ovo samo prvi u nizu ovakvih događaja. Istakao je da je upravo ovaj događaj pokazatelj na koji način mladi mogu da aktivno učestvuju u društvu.

Dijalog je realizovan u online formatu putem Zoom platforme i uživo je prenošen putem Facebook stranice Krovne organizacije mladih Srbije.