fbpx
Počela treća generacija programa Odlučionice

Počela treća generacija programa Odlučionice

Izabrano je 5 lokalnih sredina gde će se sprovesti Odlučionice 3.0!

U ovih pet lokalnih sredina će predstavnici lokalne samouprave, udruženja građana i đačkog parlamenta aktivno raditi na unapređenju položaja mladih kroz različtite zagovaračke inicijative.

U kojim lokalnim sredinama će se realizovati Odlučionice?

Ove godine u Odlučionicama učestvuju:

 • Pančevo
 • Požega
 • Vranje
 • Leskovac
 • Ćuprija

Kao prva aktivnost za svaku lokalnu sredinu su bile onlajn konsultacije sa mladima, koje su sproveli predstavnici KOMS-a. Na konsultacijama je bilo reči o položaju i potrebama mladih u lokalnim sredinama, mehanizmima učešća i predlozima na koji način bi omladinska politika u ovim mestima mogla da se poboljša.

Učesnici i učesnice programa su 26. i 27. septembra učestvovali na onlajn obuci i na kojoj su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim teorijskim i vrednosnim konceptima lokalne omladinske politike i javnog zagovaranja koji će im biti od velike koristi za mapiranje problema i sprovođenje inicijativa u svojim lokalnim zajednicama.

Umrežavanje lokalnih koordinatora za EU dijalog sa mladima održano je od 30. septembra do 02. oktobra u Vrnjačkoj banji. Lokalni koordinatori/ke su imali priliku da se upoznaju sa javnim zagovaranjem i javnim politikama, kao i sa mehanizmima aktivnog učešća – dijalozima mladih sa predstavnicima/cama institucija. Predstavljen im je putokaz do uključivanja mladih u donošenje odluka u lokalnoj zajednici.

Kroz umrežavanje, timovi inicijativa su radili na definisanju svojih ciljeva, kao i akcionog plana realizacije inicijativa. Predstavljene su im instrukcije i vremenski okvir, i time su timovi pripremljeni za realizaciju svojih inicijativa koje će obuhvatiti i lokalne dijaloge mladih u sredinama u kojima se inicijative realizuju.

U narednom periodu, očekuje nas realizacija inicijativa. Pozivamo vas da pratite društvene mreže KOMS i time pratite realizaciju prema koracima u kojima se odvijaju.

KORACI:

 • Konsultacije sa mladima
 • Onlajn obuka
 • Uživo obuka
 • Mentorski rad
 • Analiza stanja lokalne omladinske politike
 • Realizacija I faza
 • Monitoring posete
 • Realizacija II faze
 • Završna konferencija

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.’’

Umrežavanje lokalnih koordinatora za EU dijalog sa mladima realizovano je u okviru projekta EUpitnik – Dijalog sa mladima’’, u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments