Uspešno završena prva EU omladinska konferencija

Prošle nedelje smo imali prilike da prisustvujemo EU omladinskoj konferenciji, održanoj u Talinu od 23. do 26. oktobra. Poziv za učešće u šestom ciklusu strukturiranog dijaloga dobili smo od Ministarstva omladine i sporta, koje već dugi niz godina prepoznaje ulogu KOMS-a u kreiranju i unapređivanju omladinske politike u Srbiji. Konferenciji u Talinu prisustvovale su članica UO […]

Vidi više?