Poziv na strukturirani dijalog – NAPOR i KOMS

Poštovani/e mladi, omladinski radnici/e, omladinski lideri/ke i predstavnici/e kancelarija za mlade, Proces razvoja modela strukturiranog dijaloga u Srbiji pokrenuli su Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada. Asocijacije smatraju da je ovakav model neophodno razviti kroz konsultativni proces sa svim akterima koji će biti uključeni i zato vas pozivamo da zajedno promišljamo […]

Vidi više?

Šta nas čeka u 6. ciklusu strukturiranog dijaloga?

Verovatno ste čuli za aktivno učešće mladih. Verujemo da znate ponešto i o participaciji mladih. A da li ste čuli za strukturirani dijalog? Ova sintagma zvuči tako kompleksno i formalno, ali zapravo je jako jednostavna (ali i dalje pomalo formalna). Strukturirani dijalog podrazumeva uvođenje određene STRUKTURE u neprekidni DIJALOG između mladih i donosioca odluka. Zašto je […]

Vidi više?