Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Krovna organizacija mladih Srbije je u četvrtak 28. septembra 2017. godine održala prezentaciju i diskusiju pod nazivom “Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive”.   U okviru projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske, realizovan je niz aktivnosti i Nenad Maletin je […]

Vidi više?

Održan najveći forum omladinske politike u 2017. godini

Juče, 25. maja 2017. godine, u Skupštini Grada Beograda održan je Forum omladinske politike koji je okupio preko 130 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, ministarstava, ustanova i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i podmladaka političkih partija, sindikata, krovnih saveza mladih i međunarodnih organizacija. Forum je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uz […]

Vidi više?

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Organizacije članice KOMS-a Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Mladi u fokusu“, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program obuke Program jačanja kapaciteta ima za cilj da osnaži organizacije članice […]

Vidi više?

Predstavljen Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih

Krovna organizacija mladih Srbije je uz podršku Beogradske otvorene škole i Švedske izradila Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih. Izveštaj je predstavljen 11. avgusta u Medija centru u Beogradu gde su u diskusiji o rezultatima istraživanja i položaju mladih učestvovali: narodni poslanik – Ognjen Pantović, narodna poslanica – dr Ana Stevanović, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine […]

Vidi više?

Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

KOMS  se od svog nastanka bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih. Neki od problema u fokusu su: Nedovoljna aktivnost mladih u lokalnim zajednicama Nedovoljna zastupljenost mladih u procesima donošenja oduka i kreiranju javnih politika Nepostojanje kontinuiranog i strukturiranog dijaloga između subjekata omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou Nedovoljna umreženost i manjak saradnje […]

Vidi više?

Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji […]

Vidi više?