Dijalog

Dobro došli na dijalog.rs!

Ovde se možete informisati o EU dijalogu sa mladima u Srbiji, kao i dijalozima mladih sa institucijama Republike Srbije.

Slider

Realizovan dijalog sa mladim poslanicima

KOMS je pokrenuo program “Moj mladi poslanik” u okviru koga će mladi i mladi predstavnici u Narodnoj skupštini imati organizovan kontinuirani dijalog i druge aktivnosti, a nedavno je organizovan prvi dijalog mladih i mladih poslanika.

Pročitaj više

Održan drugi Dijalog mladih sa premijerkom

19. februara od 12h, u zgradi Vlade Republike Srbije, održan je drugi po redu Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Pročitaj više

Održan Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta

Održan je Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem. Dvadeset mladih učesnika i učesnica predstavilo je izazove i probleme sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju u okviru dve oblasti i ukupno šest tema.

Pročitaj više

Šta je Krovna organizacija mladih Srbije?

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 109 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je zapravo zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija).

This website has been produced with the assistance of the Swedish Embassy and Belgrade Open School. The contents of this website are the sole responsibility of the National Youth Council of Serbia and can in no way be taken to reflect the views of the Swedish Embassy.