Vladičin Han

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Lokalna inicijativa: Formiranje Saveta za mlade 

Opis inicijative: Inicijativa ima za cilj da mladi u Vladičinom Hanu dobiju telo koje će se baviti problemima mladih i koje će biti zaduženo za mlade. Važno je da mladi imaju svoje predstavnike u okviru lokalne samouprave. 

Inicijativa upućena: Lokalnim donosiocima odluka