Uputstvo za komentarisanje

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Dragi čitaoci/teljke,

Hvala na interesovanju da doprinesete unapređenju strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti omladinske politike. Na ovoj stranici ćete naći uputstvo koje će objasniti kako možete ostaviti svoje komentare.

Preporučujemo da Vaši komentari budu koncizni, precizni i konstruktivni, kako bi ceo process komentarisanja bio produktivan.

Srdačno,
KOMS tim

Primetili ste crne “kvadratiće” sa desne strane na određenim tekstovima?

 

Pomoću njih možete ostaviti komentare na paragrafe i/ili rečenice dokumenata kao što su Zakon o mladima, Nacionalna strategija za mlade, Akcioni plan za sprovođenje NSM 2015. – 2025. itd.

 

Komentare može unositi bilo ko. Pojedinac/ka, članovi/ce i volonteri/ke organizacija mladih i za mlade, predstavnici/ce organizacija civilnog društva, institucija i lokalnih samouprava.

 

Podaci koji su Vam potrebni da biste ostavili komentar su Vaše ime i prezime, kao i e-mail adresa.

 

Preporučujemo predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija da prilikom unosa svog komentara, u polju “ime” kao prefiks unesu skraćenicu organizacije civilnog društva, institucije koju predstavljaju. Takođe, preporučujemo da omladinski radnici/ce ostave uz ime organizacije civilnog društva ili institucije da ostave i prefiks OR, a predstavnike jedinica lokalne samouprave prefiks JLS.

 

Možete se i nadovezivati na postojeće komentare, što će sigurno čitaocima/teljkama pomoći ili ih podstaći da se uključe u diskusiju. To činite klikom na dugme “Odgovori”, čime će se Vaš komentar prikazati ispod onog na koji ste se nadovezali.

 

Možete koristiti i opciju brzog deljenja, pa tako odabrati određeni deo teksta i dobiti prečicu do brze objave na Twitteru, LinkedInu ili preko mejla.