Šta je strukturirani dijalog i čemu služi?

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Strukturirani dijalog je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima.

Strukturirani dijalog osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih.

VAŽNO!

OBIČAN RAZGOVOR SA MLADIMA NIJE STRUKTURIRANI DIJALOG.

 

Razgovor koji služi međusobnom upoznavanju problema, prepreka i izazova, koji kao krajnji rezultat ima jasno definisanje preporuka za unapređenje trenutnog položaja mladih u lokalnim zajednicama, kao i proces koji prati implementaciju tih preporuka – to je strukturirani dijalog.

Strukturirani dijalog kao mehanizam omogućava evropskim institucijama da prikupe važne informacije o temama značajnim za populaciju mladih u Evropi. Cilj ovog procesa jeste da se preporukama i idejama mladih nađe mesto u nacionalnim i EU omladinskim politikama, kako bi se pospešio kvalitet života mladih širom Evrope.

Glavne oblasti kojima se strukturirani dijalog bavi definisane su u EU strategiji za mlade 2010-2018. To su:

  • Zapošljavanje i preduzetništvo;
  • Socijalna inkluzija;
  • Aktivno učešće;
  • Obrazovanje i osposobljavanje;
  • Zdravlje i blagostanje;
  • Volonterizam;
  • Mladi i svet.
  • Kreativnost i kultura;