Sjenica

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Lokalna inicijativa: Ono što mi želimo 

Opis inicijative: Cilj inicijative jeste aktivnije učešće mladih u pitanjima od značaja za mlade. Mlade je potrebno aktivirati i predstaviti im značaj aktivizma kroz radionice o građanskom aktivizmu, koje će ih zainteresovati da uzmu aktivnije učešće. 

Inicijativa upućena: Lokalnim donosiocima odluka