Lokalni akcioni planovi i strategije za mlade

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

(i) Ova strana će biti dostupna svim jedinicama lokalne samouprave koje budu želele da koriste platformu za prikupljanje komentara prilikom izrade lokalnih akcionih planova.

 

INFO: za potrebe lakšeg pregleda koristite spisak opština i gradova Srbije

  opštine SA lokalnim akcionim planom za mlade

  opštine BEZ lokalnog akcionog plana za mlade

  N/A

 

 

 

U PRIPREMI