Raška

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

    U sklopu projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” i lokalnim inicijativama  koji KOMS realizuje u saradnji sa  BOŠ-om, Švedskom, opštinom Raška i Udruženjem psihologa,   koji za cilj ima veće učešće mladih u donošenju odluka, dana 22.09.2018.godine u Omladinskom klubu Kancelarije za mlade Raška, održana je prva u nizu, radionica, na temu “ Strah od javnog nastupa”.

     Širok je spektar svakodnevnih životnih situacija u kojima se pred nas stavlja zahtev da govorimo pred grupom drugih ljudi. Javni nastup, u ovim prilikama, ako je dobro osmišljen i adekvatno realizovan, donosi socijalnu satisfakciju i jačanje samopouzdanja kod mladih.

   Obzirom na dobrobiti koje nosi uspešno izveden nastup pred drugima, 24-oro mladih srednjoškolaca/ki koji su učestvovali u radionici,  imala je priliku da kroz praktičan rad   savlada i unapredi ove veštine.

   Radionica je realizovana na zahtev mladih, koji su u februaru tekuće godine izrazili potrebu za osnivanjem novog servisa pri KZM, odnosno osnivanjem “ Razvojnog savetovališta za mlade” koji od trenutka pokretanja broji 10 klijenata. Forma “Otvorenih vrata” u osnovanom Razvojnom savetovalištu za mlade  nudi mogućnost mladima  da u sigurnom i prijatnom ambijentu, poštujući etičke principe poverljivosti i zaštite podataka korisnika, koriste psihološko savetodavne usluge.

    U narednom periodu planiran je nastavak pružanja savetodavnih usluga i radionica iz oblasti mentalne higijene.

 Radionicu je vodila Milena Mutavdzić, diplomirani psiholog i psihološki savetnik iz Udruženja psihologa Novi Pazar.

 

    Lokalna inicijativa u opštini Raška, pokrenuta je od strane mladih uzrasta od 15 -30 godina u februaru tekuće godine. Kako bi ispitali stavove i potrebe mladih, tim lokalnih koordinatora za strukturirani dijalog je kroz neposredan razgovor sa mladima, on line upitnika koji su bili dostupni mladima i ankete koja je sprovedena u srednjim školama, a na osnovu uvida u rezultate ispitivanja, izdvojeno je da postoji dominantna potreba za uspostavljanjem novog servisa pri  kancelariji za mlade, a usmeren je na formiranje Razvojnog savetovališta za mlade.

      U sklopu projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji za cilj ima veće učešće mladih u donošenju odluka, dana 10.07.2018.godine u sali SO Raška održan je sastanak inicijatora, posrednika u jačanju položaja mladih (KZM) i donosioca odluka uz prisustvo predstavnika KOMS-a,  na kome su razmatrana potencijalna rešenja za uspostavljanje novog servisa, odnosno Razvojnog savetovališta za mlade. Sastanku u Raški prisustvovali su sekretar opštine Slobodan Ristović, šefica kabineta predsednika opštine Maja Vujanac, član Veća Veljko Raković i drugi predstavnici opštinske uprave. Zajedničkim dogovorom predložen je, a potom i usvojen model implementacije koji uključuje angažovanje stručnih saradnika, odnosno psiholoških savetnika Udruženja psihologa Novi Pazar, doktora medicine Doma zdravlja Raška, a uz podršku Ekumenske humanitarne organizacije (Novi Sad) koja će ustupiti prostorije Dnevnog boravka (u Raški) za realizaciju aktivnosti.

     U narednom periodu uz podršku KOMS-a i projekta koji KOMS realizuje u saradnji sa  BOŠ-om i Švedskom, opštine Raška, Udruženja psihologa i doktora medicine, pokrenuće se niz aktivnosti koji za cilj ima podizanje svesti o značaju brige o  mentalnom zdravlju, kroz edukacije na temu  mentalne higijene i  razvojnog procesa mladih, a potom i individualna ili grupna savetovanja kroz princip “Otvorenih vrata”, gde će mladi u sigurnom i prijatnom ambijentu, poštujući etičke principe poverljivosti i zaštite podataka korisnika, moći da koriste psihološko savetodavne usluge, jednom do dva puta nedeljno u terminima koji će korisnicima biti odgovarajući. U opštini Raška, do sada nije registrovana usluga Razvojnog savetovališta za mlade. Udruženje psihologa u Novom Pazaru je već osnovalo omladinsko psihološko savetovalište i pružaju savetodavno terapijske usluge koje su individualnog i grupnog karaktera i isto će se sprovoditi u Raški. Na ovaj način se primeri dobre prakse prenose i u Rašku. Predstavnici opštine Raška su istakli da će budžetom za narednu godinu predvideti projekte za udruženja sa ovim ciljem kako bi mogli da finansijski podrže ovakav vid aktivnosti razvijanja razvojnog savetovališta.