Kuršumlija

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Lokalna inicijativa: OK za Omladinski klub 

Opis inicijative: Kroz sastanke inicijativa želi da predstavi mladima i donosiocima odluka na lokalu značaj postojanja Omladinskog kluba kao prostora za mlade. Potrebno je povećati vidljivost mladih i njihovih potreba, kao i svest mladih o značaju aktivizma i volonterizma. 

Inicijativa upućena: Lokalnim donosiocima odluka