Ćićevac

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Lokalna inicijativaMladidanas i sutra 

Opis inicijative: Mladi u Ćićevcu su kroz uličnu akciju, peticiju i prikupljanje potpisa pokrenuli inicijativu osnivanja Saveta za mlade jer ne postoji telo zaduženo za mlade od strane opštine. Mladi moraju biti zastupljeni i predstavljeni na način koji je propisan. 

Inicijativa upućena: Lokalnim donosiocima odluka