Boljevac

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Lokalna inicijativa: Mi to možemo 

Opis inicijative: Mladima je potrebno predstaviti značaj aktivizma i aktivnog učešća, kroz edukaciju mladi će biti podstaknuti da kasnije sami pokreću inicijative i akcije. Pored  podsticanja mladih na aktivizam, inicijativa ima za cilj osnivanje Kancelarije za mlade koja će biti spona između donosioca odluka na lokalu i mladih. 

Inicijativa upućena: Lokalnim donosiocima odluka