Javni poziv za izbor pet (5) jedinica lokalne samouprave za izradu i sprovođenje modela strukturiranog dijaloga sa mladima

U okviru projekta „Zajedno za mlade“ koji Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, pozivamo jedinice lokalne samouprave (opštine/gradove) koje će uz podršku KOMS-a implementirati pilot-projekte na temu lokalnog strukturiranog dijaloga, sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju odluka i poboljšanja kvaliteta života mladih […]

Vidi više?

Predstavljen Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji

U okviru Omladinske nedelje (6-12. avgust) koja se organizuje povodom proslave Međunarodnog dana mladih (12. avgust), Krovna organizacija mladih Srbije danas je predstavila Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2018. godinu na konferenciji za štampu u Medija centru u Beogradu.                         […]

Vidi više?