Javni poziv za izbor 5 jedinica lokalne samouprave za izradu modela strukturiranog dijaloga sa mladima

U okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske pozivamo jedinice lokalne samouprave (opštine/gradove) u kojima će KOMS u partnerstvu sa njima implementirati pilot projekat lokalnog strukturiranog dijaloga sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju […]

Vidi više?